Examensarbete: Analys av stabilitetsprov i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 9/27/2018

Summering

 • Anställningstyp:
  Heltidsanställd
 • Kategori:
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  9/27/2018

Jobbeskrivning

Vill du göra ditt exjobb med härliga kollegor och i ett företag och där det kan finnas chans till anställning efter exjobbet? Välkommen med din ansökan! 

 

BAKGRUND

Lyftkapaciteten för höglyftande truckar är viktig som konkurrensfördel och den maximala lasten minskar med ökande lyfthöjd. Lyftkapaciteten och stabiliteten bestäms genom ett normbundet prov där trucken står i olika positioner på ett plan med varierbar lutning. Resultatet påverkas bland annat av egenvikt samt deformation hos stativ och chassi. Vi vill hitta en metod att beräkna/simulera stabilitetsprov för att tidigt försäkra oss om att vi når våra kapacitetsmål samt optimera styvhet och massa i konstruktionerna. Modellering av komplett truck med FEM har framgångsrikt utvärderats tidigare men nu vill vi hitta en metod att på ett snabbare sätt utvärdera fler varianter med MBS (Multi Body Simulering).

 

DIN UTMANING

Utveckla en MBS modell i Hyperworks, beräkna stabilitet samt jämföra mot provning.

Examensarbetet kan förslagsvis innehålla:

 • Modellstrategi: stela/flexibla kroppar, glapp, parametrisering, förenkling, däcksmodeller etc.
 • Kalibrera modellen mot fysiskt prov samt mot tidigare FEM modell (provet utförs av Toyota)
 • Iterera analysen med stegning av lyfthöjd och anpassning av gaffellast
 • Modellen skall enkelt kunna anpassas för olika varianter

 

 

OMFATTNING

Lämpligen 1-2 civilingenjörsstudenter alternativt 1-2 högskoleingenjörer. 

Vid tillsättning av högskoleingenjörsstudenter kan viss avgränsning förekomma. 

 

START

Jan/Mars 2019

DIN ANSÖKAN

Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du avser att utföra examensarbete med. Sista ansökningsdagen är den 28 Oktober 2018.

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna:

Christian Thune, Principal Specialist Engineer Strength & Durability, tel: 0142-862 90, Joakim Jennsjö, Chef Strength & Durability, tel: 0142-862 11

 

Krav

PROFIL

Blivande civilingenjör eller högskoleingenjör inom Maskin eller liknande, med intresse för hållfasthetslära.