Examensarbete: Arbetsplats 4.0 i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 9/28/2018

Summering

 • Anställningstyp:
  Examensarbete
 • Kategori:
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  9/28/2018

Jobbeskrivning

 

BAKGRUND

Vi på Toyota Material Handling står inför många spännande utmaningar. Vi anpassar vår produktion mot industri 4.0, vi skapar nya agila utvecklingsprocesser och vi arbetar med att skapa en hållbar, effektiv och välfungerade organisation. För att kunna stödja denna utveckling och fortsätta växa så behöver vi en modern och attraktiv strategi för vår arbetsplats i form av kontors- och arbetsmiljö.

 

Med arbetsplats avser vi kontorslandskap/kontorsutformning, distansarbete, arbetstider, digitalisering, sociala arenor, fysisk och psykiskt arbetsmiljö samt friskvård. Viss avgränsning i uppdraget kommer att ske tillsammans med studenterna.

 

ARBETSUPPGIFTER

Inom ramen för ert examensarbete vill vi att ni ska:

 • Undersöka forskningsläget om moderna arbetsplatser i industri 4.0? Vilka möjligheter och farhågor har identifierats?
 • Undersöka vilka förväntningar har Generation X och Y kring kontors- och arbetsmiljö. Skiljer sig förväntningarna åt mellan generationerna?
 • Göra en gap analys mellan forskning och förväntningarna hos generation X och Y.

OMFATTNING

2 personer

15 eller 30hp                                                               

 

START

Januari/mars 2019

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Margaretha Langueville, HR Director, tel 070 108 17 16

DIN ANSÖKAN

Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du avser att utföra examensarbete med. Sista ansökningsdagen är den 28 Oktober 2018.

Krav

PROFIL

Vi ser att du läser någon av följande utbildningar eller motsvarande:

 • Personal- och arbetsvetenskap
 • Civilekonom
 • Industriell ekonomi