Examensarbete: Automatiserad testning i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 10/2/2020

Summering

 • Anställningstyp:
  Heltidsanställd
 • Kategori:
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  10/2/2020

Jobbeskrivning

På Toyota Material Handling är vårt mål att leverera nya eller uppdaterade produkter och lösningar till våra kunder flera gånger varje år. Samtidigt blir varje truck ett allt mer komplext tekniskt system med avancerad mekanik, elektronik och mjukvara. För vår R&D-funktion innebär detta stora krav på snabba och noggranna hjälpmedel för att verifiera funktion och kvalitet i våra nya och uppdaterade produkter.

Under test av fordon har föraren många gånger stor inverkan på mätresultaten och kan i värsta fall sudda ut skillnaden mellan det gamla och det nya som ska valideras. Exempel på aktiviteter hos oss som till stor del är beroende på hur trucken körs är energimätningar, värmeprover, backtagning, reachrörelser, mjukvaruprover m.m.

Vi vill nu ta nästa steg i vår verifiering och säkerställa jämförbara resultat och annan värdeful information genom ett väldefinierat och återupprepbart körmönster. Detta ska åstadkommas genom att trucken körs enligt förprogrammerade testcykler med simulerat motstånd som motsvarar normala användarscenarios.

För att lyckas med detta kommer det behövas både ny mjuk- och hårdvara samt helt ny provmetodik.

I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:

 • Kartläggning av dagens metoder.
 • Jämföra dagens metoder mot andra branscher och normer.
 • Definiera kommandogränssnitt, säkerhetsrutiner och kravbild.
 • Undersöka möjliga leverantörer samt implementation av nya metoder.

Eventuellt kan analyserna kompletteras med fysiska prover i vårt lab.

OMFATTNING
1 person / 30HP alternativt 2 personer / 15HP

Vilka är Toyota Material Handling?
På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och inovativa energilösningar. Hos oss står medarbetaren i fokus och våra medarbetare beskriver oss som ett vänskapligt bolag med fokus på personlig utveckling, personligt ansvar och hälsa.

Hållbar arbetsgivare
På Toyota eftersträvar vi att vara en hållbar arbetsgivare genom vårt framstående miljöarbete och vår personalpolitik. Vi har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Vidare erbjuder vi vår personal goda träningsmöjligheter genom gruppträning åtta gånger per vecka och ett nyrenoverat gym.

Distansarbete
Examensarbeten sker normalt sett på vår site i Mjölby. Tyvärr sker 2021 års examensarbeten på distans till följd av våra anpassningar utifrån Covid-19. Handledarträffar kommer att ske via Teams. Anpassningarna kan komma att ändras vid förändrad smittorisk.

Start
Januari 2021

Din ansökan
Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du eventuellt avser att utföra examensarbete med. Sista ansökningsdagen är den 30 oktober 2020.

Kontakta gärna våra medarbetare för mer information

Instagram: ToyotaMHsweden

Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Youtube: Toyota Material Handling

Krav

Kravspecifikation
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande.

 • Civilingenjör Maskinteknik med inriktning mot mekatronik.
 • (T) Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot mekatronik.