Examensarbete: Recycling process of Toyota Li-ion batteries i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 9/28/2018

Summering

  • Anställningstyp:
    Examensarbete
  • Kategori:
  • Erfarenhet:
    Not Specified
  • Publiceringsdatum:
    9/28/2018

Jobbeskrivning

Vill du göra ditt exjobb med härliga kollegor och i ett företag och där det kan finnas chans till anställning efter exjobbet? Välkommen med din ansökan!

 

BAKGRUND

Toyota Material Handling använder Li-ion batterier i en del av sina truckar idag och på sikt anses denna andel att växa. Beroende på hur hårt batteriet belastats så har batteriet olika andrahandsvärden och kan användas i olika applikationer, till att i sin slutfas materialåtervinnas. I och med en växande andel Li-ion batterier behöver Toyota hitta en hållbar- och kostnadseffektiv metod att återanvända och återvinna Li-ion batterier.

Våra kunder ställer höga krav på att våra produkter ska hålla högsta prestanda, ha hög energieffektivitet samt att vi har ett stort fokus på hållbarhet.

Toyotas höga krav på kvalitet och det ökande energifokus som finns resulterar i att Toyota vill kunna erbjuda sina kunder ett helhetskoncept för att optimera energianvändning genom att återanvända och återvinna så mycket som möjligt av truckens energisystem.

För att uppnå detta behöver vi ta fram en hållbarhetsplan för Li-ion batterier.

 

ARBETSUPPGIFTER

Målet med arbetet är att analysera, definiera och utveckla en metod samt plan för bestämning av användningsområden av olika Li-ion batterier i återvinningsprocessen ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv.

Arbetet innefattar att analysera Toyota Material Handling Li-ion kemier och hur cellerna används och hur de kan återvinnas i olika steg och jämföras mot andra kemier.

Arbetet innefattar också analys av cellens livscykel hur den kan användas i olika applikationer eller nya områden för Toyota.

Arbetet innefattar slutligen att definiera och utveckla en återvinningsplan i flera steg för Toyota Material Handlings Li-ion batterier som är hållbar både funktionellt, ekonomiskt och för miljön.

OMFATTNING

Lämpligen motsvarande 2 stycken Civilingenjörer alt 2 stycken Högskoleinegenjörer.

 

START

Jan/Mars 2019

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Viktoria Petré Lindholm, Viktoria.PetreLindholm@toyota-industries.eu, +4614286409, Gert Précenth, Gert.Precenth@toyota-industries.eu,+4614286090

 

DIN ANSÖKAN

Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du avser att utföra examensarbete med. Ansök senast den 28 oktober 2018.

 

 

Krav

PROFIL

IEI/EMM eller motsvarande.