Examensarbete: SIL Testmiljö för Serviceapplikation i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 9/28/2018

Summering

  • Anställningstyp:
    Examensarbete
  • Kategori:
  • Erfarenhet:
    Not Specified
  • Publiceringsdatum:
    9/28/2018

Jobbeskrivning

Vill du göra ditt exjobb med härliga kollegor och i ett företag och där det kan finnas chans till anställning efter exjobbet? Välkommen med din ansökan!

 

BAKGRUND

Våra kunder ställer höga krav på att våra produkter ska hålla högsta prestanda samt att ev "downtime" hålls till ett minimum. Till hjälp använder våra Servicetekniker ett internt utvecklat Serviceverktyg för mjukvaruppdatering och diagnostik av ECU:er i våra produkter. Detta verktyg uppdateras fortlöpande, allteftersom vår produktportfölj blir allt större och våra produkter får fler avancerade mjukvarufunktioner.

 

För att säkerställa Toyotas höga krav på kvalitet måste även detta Serviceverktyg testas och verifieras rigoröst. Idag sker detta främst genom att testa samtliga funktioner på riktiga produkter, vilket är mycket tidsödande och medför vissa logistiska problem.

 

Vår syn på framtiden är att kunna flytta en merpart av denna testning till PC-miljö med simulerade ECU:er. Med dessa simuleringar vill vi minska våra ledtider och samtidigt säkerställa högsta kvalitet. Till detta behöver vi ett ramverk som låter oss simulera både enskilda noder och hela system över fysisk/virtuell CAN-buss.

 

För att uppnå detta behöver vi ta fram metodik och ramverk för att identifiera, modellera, och simulera ECU:er i CANbus-nätverk för att efterlikna en fysisk produkt vad avser gränsytor för Serviceverktyget.

 

ARBETSUPPGIFTER

Målet med arbetet är att definiera och utveckla ett ramverk/metodik för att simulera ECU:er i en truck, vad avser gränsytor mot vårat Serviceverktyg. Arbetet innefattar att ta fram metodik för att identifiera och beskriva nyckelegenskaper på noder, undersöka/utvärdera lämpliga verktyg på marknaden (ex.vis MATLAB/Simulink, Vector CANoe, mm), samt genomföra en implementering av en truck.

OMFATTNING

Lämpligen motsvarande 2 stycken Civilingenjörer alt 2 stycken Högskoleingenjörer.

 START

Jan/Mars 2019

DIN ANSÖKAN

Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du avser att utföra examensarbete med. Ansök senast den 28 oktober 2018.

FÖR MER INFORMATION 

välkommen att kontakta; Kristian Larsson kristian.larsson@toyota-industries.eu; +46 72 583 80 51

Krav

PROFIL

E/Y/D/ED eller motsvarande med intresse för programmering test och simulering.