Examensarbete:Modellering av reglersystem för slingstyrning i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 9/28/2018

Summering

  • Anställningstyp:
    Examensarbete
  • Kategori:
  • Erfarenhet:
    Not Specified
  • Publiceringsdatum:
    9/28/2018

JobbeskrivningVill du göra ditt exjobb med härliga kollegor och i ett företag och där det kan finnas chans till anställning efter exjobbet? Välkommen med din ansökan!

 

BAKGRUND

Styrningen på våra största och mest avancerade truckar görs idag automatiskt, där trucken följer en signal från en slinga i golvet. Signalstyrka och position mäts av trucken och används för att reglera utstyrning av motorer och hydraulcylindrar. Prestanda och stabilitet på systemet påverkas av en mängd faktorer såsom golvkvalitet, mjukvara, truckens mekaniska utformning, spridning i toleranser på hydraulkomponenter, batterispänning mm.

 

Våra kunders ökade krav på kvalitet, ergonomi och produktivitet gör att vi måste hitta nya metoder för att förbättra detta system. Ett viktigt verktyg för detta tror vi är att bygga upp en modell som innefattar alla de väsentliga faktorerna som sedan kan användas för utvärdering, analys och vidareutveckling.

 

ARBETSUPPGIFTER

Kartläggning av systemet, identifiering av systemkomponenter, identifiering av prestandaparametrar, uppbyggnad av simuleringsmodell i MATLAB/Simulink. Validering av modell mot uppmätta data. Känslighetsanalys av någon eller några parameter, exvis oljetemperatur, ventilkarakteristik.

 OMFATTNING

Lämpligen 2 civilingenjörsstudenter alternativt 2 högskoleingenjörer. 

Vid tillsättning av högskoleingenjörsstudenter kan viss avgränsning förekomma. 

 

START

Jan/Mars 2019

DIN ANSÖKAN

Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du avser att utföra examensarbete med. Ansök senast den 28 oktober 2018.

För mer information, välkommen att kontakta;

Patrick Blomqvist,  0706-126069

 

Krav

PROFIL

E/Y/D/F/M eller motsvarande med inritning mot styr och reglerteknik.