Examensarbete:Rapid Control Prototyping plattform för modellbaserad utveckling i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 9/28/2018

Summering

  • Anställningstyp:
    Examensarbete
  • Kategori:
  • Erfarenhet:
    Not Specified
  • Publiceringsdatum:
    9/28/2018

Jobbeskrivning

Vill du göra ditt exjobb med härliga kollegor och i ett företag och där det kan finnas chans till anställning efter exjobbet? Välkommen med din ansökan!

 

BAKGRUND

I moderna truckar finns många styr- och reglersystem för olika funktioner. Just nu befinner vi oss i ett skifte där manuella truckar som körs av en operatör byts ut mot uppkopplade och autonoma truckar. I och med detta skifte ökar antalet och komplexiteten hos de styr- och reglersystem som finns i en truck, dessutom ställs det även högre krav på säkerheten och pålitligheten hos dessa system.

För att hantera den ökande komplexiteten och de nya kraven på styr- och reglersystemen vill vi börja arbeta med modellbaserad utveckling av mjukvaran. Detta innebär att en modell av mjukvaran och det dynamiska systemet som ska styras skapas i verktyg så som t.ex. Simulink. Modellen av mjukvaran och det dynamiska systemet simuleras sedan tillsammans på en PC.

Det är även viktigt att tidigt under utvecklingsfasen kunna testa mjukvarumodellen tillsammans med hårdvara som ingår i det fysiska dynamiska systemet utan att behöva implementera mjukvarumodellen fullt ut på en ECU. Detta då en ECU inte alltid finns tillgänglig tidigt i utvecklingsfasen samt för att arbetet med en sådan implementation kan vara tidskrävande och görs därför helst i slutet av utvecklingsfasen för en modell som man är säker på att den uppfyller alla krav som ställts på den.

För att möjliggöra detta vill vi ha skaffa en Rapid Control Prototyping plattform som kan användas på ett flexibelt sätt under hela utvecklingsfasen. En sådan plattform skulle kunna användas för att testa, kalibrera samt optimera mjukvarumodellernas funktion i förhållanden som ligger mycket nära de där den slutgiltigt skall användas. Detta då den körs i realtid tillsammans med faktisk hårdvara.

 

ARBETSUPPGIFTER

Utvärdera olika Rapid Control Prototyping plattformar. Utveckla metodik för hur en Rapid Control plattform kan användas. Installera och testa en Rapid Control Prototyping plattform på en av våra truckar och använd den för att styra någon eller några av truckens funktioner.

 

OMFATTNING

Lämpligen 2 civilingenjörsstudenter alternativt 2 högskoleingenjörer. 

Vid tillsättning av högskoleingenjörsstudenter kan viss avgränsning förekomma. 

 

START

Jan/Mars 2019

 

DIN ANSÖKAN

Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du avser att utföra examensarbete med. Ansök senast den 28 oktober 2018.

 

För mer information, välkommen att kontakta;

Patrick Blomqvist, 0706-126069

Daniel Fahlén,  0142-88751

 

Krav

PROFIL

E/Y/D/F eller motsvarande med intresse för reglerteknik och programmering