Internal Audit Manager i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 11/5/2018

Summering

 • Anställningstyp:
  Heltidsanställd
 • Kategori:
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  11/5/2018

Jobbeskrivning

Toyota Material Handling Europe AB (TMHE AB) är världens ledande leverantör av materialhanteringslösningar. Vi har lång erfarenhet inom branschen och erbjuder ett omfattande sortiment av truckar och lagerutrustning. I Europa har vi ca 10 800 anställda och vi är verksamma i mer än 30 länder. TMHE Internal Audit har som uppdrag är att vara en oberoende och objektiv konsultverksamhet som syftar till att öka värdet och förbättra TMHEs verksamhet. Vi hjälper TMHE att uppnå mål genom att på ett systematiskt och disciplinerat tillvägagångssätt utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, kontroll och styrningsprocesser.

 

DIN UTMANING

Vi söker dig som vill arbeta som Internal Audit Manager inom TMHE AB.

Som Internal Audit Manager kommer du att leda, planera och genomföra interna revisioner vilka styrs av de riktlinjer som ges av TMHE. Du kommer även att arbeta aktivt med frågor som rör Enterprise Risk Management (ERM). Funktionen TMHE Internal Audit är en gemensam funktion för samtliga TMHE-bolag. Som Internal Audit Manager är du verksam inom samtliga bolag inom TMHE AB, men det förekommer även uppdrag inom de bolag som kopplade direkt till Toyota Industries Corporation (TICO).

I rollen innefattas ansvar för att:

 • Leda och fördela arbete för att säkerställa efterlevnad av policy för interna revisioner (TMHE Internal Control Framework)
 • Leda och utveckla arbetsgruppen som arbetar med interna revisioner.
 • Bidra till ökad förståelse för god intern kontroll
 • Skapa processer för att samla in och presentera information om risker
 • Verka för en företagskultur som stödjer våra värderingar
 • Kommunicera kring och utbilda i frågor som rör interna revisioner
 • Samordna och stödja aktiviteter kopplade till J-SOX
 • Samordning och rapportering av interna revisionsuppdrag
 • Löpande rapportera status och utfall av revisioner till ledningsgruppen för TMHE AB

Krav

DIN PROFIL

Vi söker dig som har en teoretisk och affärsinriktad universitets- eller högskoleutbildning. Vi ser gärna att du är auktoriserad revisor samt har minst 5 års erfarenhet av arbete med intern- och/eller externrevision inom internationella bolag. Vidare vill vi att du:

 • Kan använda svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
 • Har en god förmåga att samarbeta med andra
 • Har ett strukturerat och väl organiserat arbetssätt
 • Har erfarenhet av internrevision och regelverk för detta arbete, till exempel US SOX eller J-SOX.
 • Har erfarenhet från arbete med extern revision och konsultativt arbetssätt.
 • Har god möjlighet att resa i tjänsten

 

VÅRT ERBJUDANDE

Du kommer att arbeta i en miljö som är starkt präglad av internationellt samarbete. Du blir medlem i en högpresterande grupp med trevliga och kompetenta kollegor i ett globalt företag. Hos oss är du en nyckelperson i arbetet med externa och interna revisioner och du ges stor möjlighet att utveckla arbetssätt och processer.

Som Internal Audit Manager utför du flera olika uppdrag för att säkerställa effektiviteten i processer och interna kontroller. Uppdragen utförs huvudsakligen på aktivitetsbasis, både självständigt och i team. Att arbeta med riskbedömningar samt att proaktivt rekommendera processförbättringar är en viktig del av arbetet. Du kommer även att arbeta med uppföljning av operativa mål för att säkerställa att resurser används på ett ekonomiskt effektivt sätt samt för att säkerställa att de beslutade operativa målen uppfylls.

TMHE Internal Audit är en bolagsgemensam funktion och du kommer därmed att erbjudas möjligheten att arbeta med flera olika bolag inom TMHE AB. Du kommer att arbeta med flera olika typer av uppdrag för att säkerställa effektivitet, regelefterlevnad samt tillförlitlighet i processen för interna kontroller.

Rapporterar till: TMHE CFO, Finance

Placering: Mjölby

DIN ANSÖKAN
Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande, dock senast den 30 November 2018.

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna:
Lars Hägerborg, TMHE CFO, Finance

0142-88502, lars.hagerborg@toyota-industries.eu