Examensarbete Industrialisering: Anpassning av Indusmanual mot agilt arbetssätt i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 10/1/2020

Summering

 • Anställningstyp:
  Examensarbete
 • Kategori:
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  10/1/2020

Jobbeskrivning

Inom Toyota Material Handling har vi ett nära samarbete mellan produktions-, utvecklings- och inköpsavdelningarna inom produktutvecklingsprojekten redan från start. Våra ledord är Simultaneous engineering. Traditionellt har vi jobbat med stora projekt, men går mot ett mer agilt arbetssätt med mindre och tätare uppgraderingar av våra produkter.

I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:

 • att anpassa vår manual för industrialisering till ett mera flexibelt arbetssätt
 • att benchmarka mot andra liknande företag
 • kvalitetssäkring av industrialiseringsarbetet
 • att presentera hur en framtida manual kan se ut

 

På Toyota Material Handling har vi en indusmanual som styr samtliga industrialiseringsaktiviteter i produktutvecklingsprojekt. Manualen omfattar fyra block, projektstyrning, produktion, systemuppsättning och produktionskvalitet. Stora delar av innehållet skapades för ca 5 år sedan utifrån japansk mall. För att manualen ska vara det praktiska och heltäckande verktyg som vi önskar, behöver den genomlysas och uppdateras. Framförallt behöver vi hitta en struktur som gör den användbar både för stora och komplexa projekt över längre tid, och för enklare snabba projekt. I samband med det behöver vi ha en kvalitetssäkring kring vilka aktiviteter vi väljer bort i de enkla och snabba projekten.

Vi har fortfarande Toyotas övergripande modell för produktutveckling att följa och förhålla oss till.

OMFATTNING
2 personer/30 högskolepoäng

Vilka är Toyota Material Handling?
På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och inovativa energilösningar. Hos oss står medarbetaren i fokus och våra medarbetare beskriver oss som ett vänskapligt bolag med fokus på personlig utveckling, personligt ansvar och hälsa.

Hållbar arbetsgivare
På Toyota eftersträvar vi att vara en hållbar arbetsgivare genom vårt framstående miljöarbete och vår personalpolitik. Vi har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Vidare erbjuder vi vår personal goda träningsmöjligheter genom gruppträning åtta gånger per vecka och ett nyrenoverat gym.

Distansarbete
Examensarbeten sker normalt sett på vår site i Mjölby. Tyvärr sker 2021 års examensarbeten på distans till följd av våra anpassningar utifrån Covid-19. Handledarträffar kommer att ske via Teams. Anpassningarna kan komma att ändras vid förändrad smittorisk.

Start
Januari 2021

Din ansökan
Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du eventuellt avser att utföra examensarbete med. Sista ansökningsdagen är den 30 oktober 2020.

Kontakta gärna våra medarbetare för mer information

 • Magnus Skagerström, Manager Projects & Tool Design, +46 70 679 16 64
 • Ann Nikolausson Erbs , Project Manager Industralisation, +46 70 233 63 37

Instagram: ToyotaMHsweden

Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturering Sweden AB

Youtube: Toyota Material Handling

Krav

Kravspecifikation
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande.

 • Civilingenjör i Design och produktutveckling
 • Civilingenjör i Industriell ekonomi
 • Civilingenjör i Maskinteknik