Examensarbete Mekatronik och Reglerteknik: Modellering och reglerprinciper för Traction control-system i Mjölby Toyota Material Handling

Publiceringsdatum: 10/1/2020

Summering

 • Anställningstyp:
  Heltidsanställd
 • Kategori:
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  10/1/2020

Jobbeskrivning

Utvecklingen inom logistikbranschen går snabbt framåt, nya köpmönster och globalhandel sätter hårda krav gällande prestandar och effektivitet på våra produkter. Lithium-ion tekniken driver utvecklingen av lättare och effektivare truckar vilket ställer nya tekniska krav på reglering av broms och accelrationsförlopp. Vi söker nu två studenter till vår utvecklingsgrupp för Drivsystem som kan hjälpa oss att utforska nya teknologier och framtida lösningar. Under Ert examensarbete blir Ni en del av vårt team och lär känna våra medarbetare.

I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:

 • Modellering av drivlina
 • Generering av algoritmer/reglerprinciper för en Traction control-funktion
 • Utvärdera reglerprinciper mot validerad modell
 • Implementering och testning av en eller flera reglerprinciper i fysiskt provobjekt

Toyota Material Handling ritar just nu om kartan gällande utformningen av morgondagens truckar, inte minst gällande viktreducering. Möjligheten att hantera acceleration och bromsförlopp på ett effektivt sätt är en nyckelfaktor både för snabb godshantering och förbättrad körupplevelsen. Examensarbetet kommer att vara en del i vårt strategiska arbete för förbättrade köregenskaper hos högvolymstruckar. Vi vill titta närmare på en traction control-funktion och förstå vilka reglerprinciper som kan vara lyckosamma att implementera i framtidens truckar.

Vi ser att ni tar fram en modell över truckens drivsystem, ett antal olika reglerprinciper och funderar över behovet av sensorik, samplingshastighet mm.

Efter utvärdering och val av reglerprinciper i simuleringsmiljö är målet att implementera er algoritm i ett testobjekt och utvärdera under verkliga körfall.

OMFATTNING
2 personer/15-30HP

Vilka är Toyota Material Handling?
På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och inovativa energilösningar. Hos oss står medarbetaren i fokus och våra medarbetare beskriver oss som ett vänskapligt bolag med fokus på personlig utveckling, personligt ansvar och hälsa.

Hållbar arbetsgivare
På Toyota eftersträvar vi att vara en hållbar arbetsgivare genom vårt framstående miljöarbete och vår personalpolitik. Vi har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Vidare erbjuder vi vår personal goda träningsmöjligheter genom gruppträning åtta gånger per vecka och ett nyrenoverat gym.

Distansarbete
Examensarbeten sker normalt sett på vår site i Mjölby. Tyvärr sker 2021 års examensarbeten på distans till följd av våra anpassningar utifrån Covid-19. Handledarträffar kommer att ske via Teams. Anpassningarna kan komma att ändras vid förändrad smittorisk.

Start
Januari/Mars 2021

Din ansökan
Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du eventuellt avser att utföra examensarbete med. Sista ansökningsdagen är den 30 oktober 2020.

Kontakta gärna våra medarbetare för mer information

 • Emil Hall, Gruppchef Hydraulik och Drivsystem, 0706-451655
 • Johan Häggblom, Konstruktör Drivsystem, 0142-86330

Instagram: ToyotaMHsweden

Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturering Sweden AB

Youtube: Toyota Material Handling

Krav

Kravspecifikation

Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande.

 • Maskinteknik med inriktning mot Mekatronik
 • Teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot Mekatronik